Zo zákona máte právo nepoškodený tovar bezdôvodne vrátiť do kalendárnych 14 dní. Na tovar zakúpený na stránkach minnibijou.sk sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Aké sú vaše možnosti a postup?

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar môžete rozbaliť a vyskúšať. Nesiete však zodpovednosť za prípadné poškodenie. Náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Ako postupovať?

  • Najneskôr v 14. deň od prebratia tovaru zašlite úplný a nepoškodený tovar v originálnom balení spolu s originálom faktúry, inou dokumentáciou a formulárom o odstúpení od zmluvy. Ak bol súčasťou tovaru aj darček, musíte vrátiť aj ten. Pozor: tovar neposielajte na dobierku. Takýto tovar nepreberáme.
  • Po obdržaní kompletného a nepoškodeného tovaru vám do 14 dní zašleme peniaze späť na vami zadaný bankový účet.

Poškodený obal alebo tovar pri preberaní

Pri preberaní zásielky pozorne skontrolujte obal tovaru. Ak zbadáte známky poškodenia, tovar radšej nepreberajte. So zamestnancom pošty spíšte zápis o škode a kontaktujte nás do 24 hod. Rovnako, ak tovar rozbalíte a nie je kompletný, kontaktujte nás do 24 hod., neskoršia reklamácia  k nekompletnosti tovaru vám nemusí byť uznaná.

Reklamácia

V záručnej dobe 24 mesiacov máte nárok na bezplatné odstránenie chyby spôsobenej výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim. Pripravte si doklad o kúpe (faktúra) a návod s vyznačenou chybnou časťou, (pokiaľ ide o reklamáciu z dôvodu neúplnosti alebo poškodenia tovaru).

Ako postupovať?

  • Odošlite reklamačný formulár spolu s faktúrou, ostatnou dokumentáciou a tovarom v originálnom balení. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.  Pozor: tovar neposielajte na dobierku. Takýto tovar nepreberáme.
  • Dňom prijatia reklamácie a začiatkom reklamačného konania sa považuje deň prijatia reklamačného formulára všetkých potrebných podkladov (fotodokumentácia, faktúra, vyznačené chýbajúce časti, tovar). Počkajte si preto na naše potvrdenie prijatia reklamácie s poradovým číslom, ktorý vám pošleme na vami zadanú e-mailovú adresu. Vašu reklamáciu sme v tomto momente zaevidovali a neodkladne ju začíname riešiť.
  • Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme v zákonnej 30-dňovej lehote a oboznámime vás s jej výsledkom a spôsobom vybavenia.
  • V prípade oprávnenej reklamácie vám bude podľa povahy chyby produktu bezplatne zaslaný nepoškodený náhradný diel/y, nový tovar alebo po dohode s kupujúcim dôjde k inej forme kompenzácie. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!