V príprade, že žiadate o vrátenie peňazí.

Napíšte číslo faktúry, ktorú ste dostali s tovarom

Napíšte kód produktu, resp. názov produktu, u ktorého došlo k závade.

Tovar, ktorý uvádzam v reklamačnom formulári zašlem predávajúcemu čo najskôr na adresu uvedenú v reklamačnom poriadku.

Priestor pre ďalšie informácie.